Dina ieu wattos urango tokol sadaya gempel téh nya éta badé miéling dibabarkeunana Ibu Radén Déwi Sartika. Tujuan dilaksanakeun ieu acara teu aya sanés minangka tawis panghormat sareng pangajén ka Ibu Radén Déwi Sartika anu sakitu ageung jasana, utamina dina widang atikan. Ieu acara téh baris direuah-reuah ku paméran sareng rupi-rupi pasanggiri. Tangtosna ogé sadaya siswa tiasa ngiringan ilubiung saluyu sareng karep séwang-séwangan. Naon tujuan diayakeun éta acara?

Dina ieu wattos urango tokol sadaya gempel téh nya éta badé miéling dibabarkeunana Ibu Radén Déwi Sartika. Tujuan dilaksanakeun ieu acara teu aya sanés minangka tawis panghormat sareng pangajén ka Ibu Radén Déwi Sartika anu sakitu ageung jasana, utamina dina widang atikan. Ieu acara téh baris direuah-reuah ku paméran sareng rupi-rupi pasanggiri. Tangtosna ogé sadaya siswa tiasa ngiringan ilubiung saluyu sareng karep séwang-séwangan. Naon tujuan diayakeun éta acara?

  1. mulasara budaya sunda
  2. mieling dibabarkeunana Ibu Raden Dewi Sartika
  3. ngamumule budaya sunda
  4. kanggo tawis panghormat sareng pangajén kana jasa-jasa Ibu Radén Déwi Sartika
  5. Semua jawaban benar

Jawaban: D. kanggo tawis panghormat sareng pangajén kana jasa-jasa Ibu Radén Déwi Sartika.

Dilansir dari Ensiklopedia, dina ieu wattos urango tokol sadaya gempel téh nya éta badé miéling dibabarkeunana ibu radén déwi sartika. tujuan dilaksanakeun ieu acara teu aya sanés minangka tawis panghormat sareng pangajén ka ibu radén déwi sartika anu sakitu ageung jasana, utamina dina widang atikan. ieu acara téh baris direuah-reuah ku paméran sareng rupi-rupi pasanggiri. tangtosna ogé sadaya siswa tiasa ngiringan ilubiung saluyu sareng karep séwang-séwangan. naon tujuan diayakeun éta acara kanggo tawis panghormat sareng pangajén kana jasa-jasa ibu radén déwi sartika.

Leave a Comment