Jenis pengendalian sosial berupa berita yang menyebar secara tidak langsung dari sumbernya dan belum tentu kebenarannya, tetapi berfungsi efektif adalah?

Jenis pengendalian sosial berupa berita yang menyebar secara tidak langsung dari sumbernya dan belum tentu kebenarannya, tetapi berfungsi efektif adalah?

  1. intimidasi
  2. cemoohan
  3. teguran
  4. gossip
  5. hukum
Baca Juga :  Baca teks ieu di handap kalawan gemet ! Kampung Naga Salah sahiji kampung adat di Jawa Barat anu masih nyekel kuat adat kabiasaan karuhun nya éta Kampung Naga. Ieu lembur pernahna di Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya. Dipercaya ku wargana tokoh nu ngadegkeun ieu lembur téh nya éta Éyang dalem Singaparna. Diantara adat kabiasaan nu dijaga téh nya éta tatacara ngawangun imah. Mun ngawangun imah dijieun kudu tina bahan awi atawa kai. Nyanggirahna ka beulah kaler atau kidul. Bahana imah, teu meunang tina bahan tembok atawa (gedong), sanajan mampu. Bentuk wangunan suhunan imah, disebutna suhunan julang ngapak. Hateup (atap) imah dijieun tina nipah atawa ijuk. Bilik pipinding imah mangrupa bilik anyaman sasag. Ari kasenian nu tara di tangkap nya éta seni wayang golék jeung pencak silat, sabab aya salah sahiji alat nu bakal ditabeuh nyatana alat musik goong. Kasenian nu sok di tangkap diantarana terebang, beluk, jeung réngkong. Mun rék asup ka kampung Naga kudu ngaliwatan séséngkéd nu jumlahna lobana 439 réana. Imah kudu nyanghareup ka beulah kaler atawa beulah?

Jawaban: D. gossip.

Dilansir dari Ensiklopedia, jenis pengendalian sosial berupa berita yang menyebar secara tidak langsung dari sumbernya dan belum tentu kebenarannya, tetapi berfungsi efektif adalah gossip.

Leave a Comment