Ngarobah sajak kana kana basa lancaran ku cara nambahan atawa nyelapkeun kekecapan,nepi ka sajak teh kaharti eusi atawa maksudna disebut?

Ngarobah sajak kana kana basa lancaran ku cara nambahan atawa nyelapkeun kekecapan,nepi ka sajak teh kaharti eusi atawa maksudna disebut?

  1. Parafrase
  2. Maca Sajak
  3. Musikalisasi
  4. Deklamasi
  5. Dramatisasi

Jawaban: A. Parafrase.

Dilansir dari Ensiklopedia, ngarobah sajak kana kana basa lancaran ku cara nambahan atawa nyelapkeun kekecapan,nepi ka sajak teh kaharti eusi atawa maksudna disebut parafrase.

Leave a Comment