Ukara sing andharane mung saebab diarani tembung?

Ukara sing andharane mung saebab diarani tembung?

  1. Kosok balen
  2. Dasanama
  3. Camboran
  4. Lamba
  5. Semua jawaban benar

Jawaban: D. Lamba.

Dilansir dari Ensiklopedia, ukara sing andharane mung saebab diarani tembung lamba.

Leave a Comment